Kategorie

kat

Junior (muži do 15 let, ženy bez omezení)

Na každý trik jsou dva pokusy. První úspěšný je ohodnocen 5-ti body, druhý pak body 3-mi. Dále pravidla YYMČR. Vítěz je určen prostým součtem bodů.

 • Sleeper (5 sek.)
 • Walk the dog (30 cm)
 • Forward pass  - yoyo musí být chyceno rukou s dlaní nahoru
 • Around the world - yoyo musí být chyceno rukou s dlaní nahoru
 • Elevator – yoyo nesmí pouze dojet k horní ruce, ale musí vyjet nad ní, přpadně přes ní – ve videu 1 a videu 2  je to správně 
 • Rock the baby (3 zhoupnutí)
 • Stop and go
 • Braintwister
 • Man on the Flying Trapeze (Trapeza)
 • Double or nothing - je zakázano odstrkování provázků palcem, provázek musí být na obou ukou omotán pouze přes jeden prst, zakončení je povoleno jak vyhozením do trapezy, tak dismountem
 • Tie break: Trapeza na první nahození

*K některým trikům zde postupně přibudou upřesňující vysvětlivky. Rozhodčí budou uznávat všechny správné verze triků ve správném počtu opakování. Případné nejasnosti konzultujte s rozhodčími ve vymezeném čase před začátkem soutěže.

Většinu triků lze nalézt na videu zde a zde.

 

Advanced

Sport ladder, triky jdou postupně za sebou, na každý trik je jen jeden pokus. Soutěžící může dvakrát chybovat. V případě chyby se mu píše zkaženo a on dělá další trik. Když soutěžící zkazí třetí trik, tak se mu počítá poslední kompletní trik a on končí. Dále pravidla YYMČR.
Prvních pět soutěžících postupuje dál do ‚freestyle’. Maximální počet cizinců ve finále je dva. Další postupující do maximálního počtu deseti soutěžících (včetně 4 cizinců) mohou do freestylu přidat rozhodčí.
Freestyle – jedna minuta. Dále pravidla YYMČR sekce freestyle.

 • Rock the baby (3 zhoupnutí)
 • Zipper 3x -  trik musí být prováděn ve správné rovině, první mount musí proveden undermountem – správně je to zde – video1 a video2
 • Boomerang 3x (dotek rukou)
 • Braintwister 5x
 • Trapeza
 • Double or nothing - je zakázano odstrkování provázků palcem, provázek musí být na obou ukou omotán pouze přes jeden prst, zakončení je povoleno jak vyhozením do trapezy, tak dismountem
 • Eli hops 3x (dotek rukou)
 • Split the atom - pozor na spávné provedení – správně jsou tyto dvě varianty – video1 a video2
 • Kwijibo - zakončení by mělo být vyhozením do trapezy – zde, povoleno je i zakončení dismountem – zde
 • Skin the gerbil
 • Mach 5 3x
 • Plastic whip - musí být jasně vidět správné chycení provázků, před vrácením yoya do ruky ukázat rozhodčím
 • Boing-e-boing 3x
 • Shockwave - je nutné správné provedení magic dropu, další mount může být na vnitřní i vnější porvázek, trik musí končit trapezou
 • Cold Fussion
 • Hook - při nahazovaní na hook je povolen pinwheel
 • Triple or nothing - je zakázano odstrkování provázků palcem, provázek musí být na obou ukou omotán pouze přes jeden prst, zakončení je povoleno jak vyhozením do trapezy, tak dismountem
 • Suicide 2x - první smyčka může být chycena na jakýkoliv prst, další však musí být chycena na ten samý, provázek nesmí být přetočen, ja zakázáno před odhozením oko zvětšovat dalším prstem
 • Spirit Bomb
 • Iron Whip 2x - musí být jasně vidět správné chycení provázků, před vrácením yoya do ruky ukázat rozhodčím
 • Tie break: poslední kompletní trik dosažený soutěžícími mezi nimiž je potřeba rozhodnout.

*K některým trikům zde postupně přibudou upřesňující vysvětlivky. Rozhodčí budou uznávat všechny správné verze triků ve správném počtu opakování. Případné nejasnosti konzultujte s rozhodčími ve vymezeném čase před začátkem soutěže.

 

Elite

Kvalifikaceminutový (1:00) freestyle pro maximálně 40 soutěžících, při účasti více než 40-ti soutěžících bude přímo do kvalifikačního freestylu nasazeno 20 nejlepších přihlášených dle aktuálního pořadí Poháru CYA. Dalších 20 soutěžících vzejde z kvalifiačního tricklistu.

Kvalifikační tricklist formou tzv. sport ladder, to znamená na každý trik pouze jeden pokus, možná jedna chyba, při druhé chybě soutěžící končí a započítává se mu poslední splněný trik, v případě nerozhodného výsledku a nutnosti rozhodnut mezi soutěžícími rozhoduje dále v tomto pořadí – první pokažený trik (čím později, tím lépe), tie break na poslední povedný trik (max. 5 opakování), tie break (iron whip max. 20x, dále suicide max. 20x), losování.

Tricklist Elite

 • Kwijibo - zakončení by mělo být vyhozením do trapezy - zde, povoleno je i zakončení dismountem - zde
 • Grind (jakkoliv)
 • Gyroscopic flop (jakkoliv) – yoyo se musí otočit alespoň o 180°
 • Mach 5 -> Boing-E-Boing -> Mach 5
 • Kamikaze
 • Spirit Bomb with cheese whip mount  (video)
 • Iron whip 3x - musí být jasně vidět správné chycení provázků, před vrácením yoya do ruky ukázat rozhodčím
 • Flying green triangles 3x  -  jedna z verzí - video, z tohoto trianglu může být vyhozeno za, před i na provázek, volná ruka musí zůstat v kontaktu s provázkem
 • Suicide 3x - první smyčka může být chycena na jakýkoliv prst, další však musí být chycena na ten samý, provázek nesmí být přetočen, ja zakázáno před odhozením oko zvětšovat dalším prstem
 • Superman

*K některým trikům zde postupně přibudou upřesňující vysvětlivky. Rozhodčí budou uznávat všechny správné verze triků ve správném počtu opakování. Případné nejasnosti konzultujte s rozhodčími ve vymezeném čase před začátkem soutěže.

Finále - tříminutový (3:00) freestyle. Na MČR jsou přímo do finále nasazeni všichni vítězové soutěží kategorie A Poháru CYA a obhájce vítězství z předchozího roku. Maximální počet soutěžícíh ve finále Elite je 15 soutěžících. Dále viz. pravidla YYMČR sekce freestyle.

 

Open – mezinárodní kategorie

Kvalifikace - minutový (1:00) freestyle. Prvních sedm soutěžících postupuje dále do freestylu. Kvalifikace může být zrušena pro nízký počet přihlášených. Další postupující může do freestylu přidat hlavní rozhodčí po konzulatci s ředitelem MČR.

Finále - tříminutový (3:00) freestyle. Dále pravidla YYMČR sekce freestyle.

 

2A, 3A, 4A, 5A

Tato kategorie se skládá pouze z finále. Finále – tříminutový (3:00) freestyle. Kvalifikace (freestyle 1:00) může být v jednotlivých kategoriích přidána pokud počet soutěžících bude větší než 10. Povolené styly yoyování jsou, dle názvu kategorie: 2A, 3A, 4A nebo 5A a to vždy pouze jeden daný styl v kategorii. Dále pravidla YYMČR sekce freestyle.

Při nízkém počtu přihlšených mohou být některé z těchto kategorií sloučeny do tzv. kategorie X, v této je pak dovoleno použití více stylů yoyování dle sloučených kategoriích.

 

SpinTop

Tato kategorie se skládá pouze z finále. Finále – dvouminutový (2:00) freestyle.

Napsat komentář